Bởi {0}
logo
Guangzhou Maibao Package Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính:Linh hoạt Bao Bì, Poly Túi Bưu Phẩm, Nhựa Mua Sắm Túi Xách, Túi Giấy, Túi Giấy; poly Túi Bưu Phẩm; Linh Hoạt Bao Bì; Nhựa Mua Sắm Túi; Sinh Thái Thân Thiện Với Túi Xách, Sinh Thái Thân Thiện Với Túi
Total Staff (125)Supplier Assessment ProceduresOnsite Material InspectionODM Services Available