Sign in
Bởi {0}
logo
Guangzhou Maibao Package Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
{0} năm
Guangdong, China
Sản Phẩm chính: Túi giấy, poly Túi bưu phẩm, bao bì linh hoạt, nhựa túi mua sắm, sinh thái thân thiện với túi
Thứ tự xếp hạng2 giao hàng đúng hạn trong Túi cottonTotal staff (90)Supplier assessment proceduresOn-site material inspectionODM services available